Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van onze producten en diensten (“Diensten”). De Diensten worden aangeboden door Huge Upward LTD. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke plaatselijke wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Gebruik Licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van de materialen (informatie of software) op de website van JuicyFollow te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie, mag u niet:

 • de materialen te wijzigen of te kopiëren;
 • de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor publieke vertoning (commercieel of niet-commercieel);
 • proberen te decompileren of reverse-engineeren van software op de JuicyFollow’s web site;
 • copyright of andere eigendomsnotities uit de materialen te verwijderen;
 • of de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u inbreuk maakt op een van deze beperkingen en kan worden beëindigd door JuicyFollow op elk gewenst moment. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.

Disclaimer

De materialen op de JuicyFollow’s website worden geleverd “as is”. JuicyFollow geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder geeft JuicyFollow geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internet site of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die zijn gekoppeld aan deze site.

Beperkingen

In geen geval zal JuicyFollow of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op JuicyFollow’s Internet site, zelfs indien JuicyFollow of een gemachtigde van JuicyFollow mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Facturering

Betalingen op JuicyFollow worden verwerkt met behulp van een veilige methode voor het accepteren van betalingen door gebruik te maken van SSL-encryptie. Door onze diensten te kopen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat u duidelijk begrijpt en akkoord gaat met wat u koopt en dat u geen frauduleuze betwisting zult indienen via de kredietkaart- of debetkaartinstelling. Bovendien hebt u toestemming om de krediet- of debetkaart of om het even welke andere betalingsbron te gebruiken om de aankoop te doen. Bij een frauduleuze poging om een geschil of terugboeking in te dienen, krijgen wij het recht om, indien nodig, alle volgers en likes terug te zetten, uw account te beëindigen en/of uw IP-adres permanent te verbieden. Gebruikers erkennen dat terugboekingen, geschillen of terugboekingen van betalingen niet zullen worden uitgevoerd voordat de situatie met ons ondersteuningsteam is besproken.

Herzieningen en Errata

De materialen die op de JuicyFollow’s website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. JuicyFollow garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. JuicyFollow kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen aanbrengen in de materialen op haar website. JuicyFollow doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Links

JuicyFollow heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan de internet site beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van JuicyFollow van de betreffende site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

JuicyFollow kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de website van JuicyFollow wordt beheerst door de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met zijn conflict van wettelijke bepalingen. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een website.

Support

Wij streven ernaar onze gebruikers toonaangevende ondersteuning te bieden. Voor alle verkoop- of technische vragen kunt u ons mailen op support@juicyfollow.com.

Restituties

Klanten die niet volledig tevreden zijn met onze diensten kunnen een volledige terugbetaling aanvragen binnen de eerste 30 dagen na hun aankoop. Terugbetalingen zullen worden verwerkt via onze medewerkers van de klantenservice die te bereiken zijn op support@juicyfollow.com. Restituties zijn niet van toepassing op gratis credits of diensten. JuicyFollow behoudt zich het recht voor om de tevredenheid van de klant te voldoen en alle terugbetalingen moeten worden verwerkt in de nodige zorgvuldigheid en de juiste procedure.

Service

 1. JuicyFollow is op geen enkele manier verbonden met Instagram, Facebook, TikTok, YouTube of enige Instagram, TikTok of YouTube derde partij partners.
 2. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de regels van Instagram, TikTok en/of YouTube en alle wetgeving die op u van toepassing is. U gebruikt JuicyFollow op eigen risico.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw daden en hun gevolgen. Het is niet onze schuld als je Instagram-, TikTok- of YouTube-account om welke reden dan ook wordt verbannen.
 4. Wij hebben uw Instagram-, TikTok- en YouTube-gebruikersnaam nodig om de vereiste informatie voor de Instagram-, TikTok- en YouTube-API te verkrijgen. Wij slaan uw gebruikersnaam niet op, geven deze niet door aan derden en verspreiden deze ook niet op andere wijze.
 5. Het verwachte aantal volgers, vind-ik-leuks en weergaven wordt u op geen enkele manier gegarandeerd.
 6. Wij kunnen de ononderbroken, ononderbroken of foutloze werking van de diensten niet garanderen.
 7. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klanten om ervoor te zorgen dat hun accounts tijdens hun gebruik van de JuicyFollow-dienst op “openbaar” zijn ingesteld. Elke onderbreking van de dienst in verband met een klant die zijn profiel wijzigt naar “privé” zal niet leiden tot enige terugbetaling voor die periode van tijd.
 8. U gaat ermee akkoord dat bij de aankoop van onze dienst, dat u duidelijk begrijpt en akkoord gaat met wat u koopt en dat u geen frauduleuze betwisting zult indienen via de betalingsverwerker.
 9. Wij behouden ons het recht voor om onze dienst of de inhoud ervan te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 10. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd.