Warunki użytkowania

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług („Usługi”). Usługi są świadczone przez Huge Upward LTD. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie wolno Ci korzystać z tej strony ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.

Licencja na użytkowanie

Udziela się pozwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej JuicyFollow wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, i w ramach tej licencji nie wolno:

 • modyfikować lub kopiować materiały;
 • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
 • próbować dekompilować lub odtwarzać oprogramowanie zawarte na stronie internetowej JuicyFollow;
 • usuwać z materiałów wszelkich oznaczeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności;
 • lub przekazywać materiałów innym osobom lub „mirrorować” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja automatycznie wygasa w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez JuicyFollow w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, użytkownik musi zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

Oświadczenie

Materiały znajdujące się na stronie internetowej JuicyFollow są udostępniane w stanie „takim, jaki jest”. JuicyFollow nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, oraz niniejszym wyłącza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto, JuicyFollow nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub do jakichkolwiek stron powiązanych z tą stroną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku JuicyFollow ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności gospodarczej,) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej JuicyFollow, nawet jeśli JuicyFollow lub autoryzowany przedstawiciel JuicyFollow został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Billing

Płatności na JuicyFollow są przetwarzane przy użyciu bezpiecznej metody przyjmowania płatności z wykorzystaniem szyfrowania SSL. Kupując nasze usługi, wyraźnie zgadzasz się, że rozumiesz i zgadzasz się na to, co kupujesz i nie złożysz nieuczciwego sporu za pośrednictwem instytucji karty kredytowej lub karty debetowej. Ponadto użytkownik posiada upoważnienie do korzystania z karty kredytowej lub debetowej lub innego źródła płatności użytego do dokonania zakupu. W przypadku nieuczciwej próby wniesienia sporu lub obciążenia zwrotnego, mamy prawo, jeśli to konieczne, zresetować wszystkie osoby śledzące i lubiące, zlikwidować Twoje konto i/lub trwale zablokować Twój adres IP. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że obciążenia zwrotne, spory lub cofnięcia płatności nie będą przeprowadzane przed omówieniem sytuacji z naszym zespołem wsparcia.

Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej JuicyFollow mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. JuicyFollow nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na swojej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. JuicyFollow może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. JuicyFollow nie podejmuje jednak żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.

Linki

JuicyFollow nie dokonał przeglądu wszystkich stron, do których prowadzą linki z jego strony internetowej i nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej z takich stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza zatwierdzenia danej strony przez JuicyFollow. Korzystanie z takich stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Modyfikacje warunków korzystania z witryny

JuicyFollow może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków Użytkowania.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z witryną internetową JuicyFollow będą podlegały prawu Wielkiej Brytanii bez względu na jego przepisy kolizyjne. Ogólne warunki mają zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.

Wsparcie

Staramy się zapewnić naszym użytkownikom wiodące w branży wsparcie. Wszelkie pytania dotyczące sprzedaży lub kwestii technicznych prosimy kierować na adres support@juicyfollow.com.

Refundacje

Klienci, którzy nie są w pełni zadowoleni z naszych usług, mogą zażądać pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu pierwszych 30 dni od zakupu. Zwroty będą przetwarzane przez naszych agentów obsługi klienta, którzy są dostępni pod adresem support@juicyfollow.com. Zwroty nie dotyczą darmowych kredytów lub usług. JuicyFollow zastrzega sobie prawo do spełnienia wymagań klienta, a wszystkie zwroty muszą być przetwarzane z zachowaniem należytej staranności i należytego procesu.

Serwis

 1. JuicyFollow nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem, TikTok, YouTube ani żadnymi partnerami zewnętrznymi Instagrama, TikTok lub YouTube.
 2. Wyłączną odpowiedzialnością użytkownika jest przestrzeganie zasad Instagrama, TikTok i/lub YouTube oraz wszelkich przepisów prawa, którym podlega. Korzystasz z JuicyFollow na własne ryzyko.
 3. Nie odpowiadamy za Twoje działania i ich konsekwencje. Nie ponosimy winy, jeśli Twoje konto na Instagramie, TikTok lub YouTube zostanie zbanowane z jakiegokolwiek powodu.
 4. Wymagamy Twojej nazwy użytkownika Instagram, TikTok i YouTube, aby uzyskać wymagane informacje dla API Instagram, TikTok i YouTube. Nie przechowujemy, nie przekazujemy ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Twojej nazwy użytkownika osobom trzecim.
 5. Oczekiwana liczba followersów, polubień i wyświetleń nie jest Ci w żaden sposób gwarantowana.
 6. Nie możemy zagwarantować ciągłego, nieprzerwanego lub wolnego od błędów działania usług.
 7. Wyłączną odpowiedzialnością klientów jest zapewnienie, że ich konta są ustawione na „publiczne” podczas korzystania z usługi JuicyFollow. Jakikolwiek przestój w działaniu serwisu w związku ze zmianą przez klienta profilu na „prywatny” nie będzie skutkował zwrotem płatności za ten okres.
 8. Zgadzasz się, że po zakupie naszych usług, że wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się na to, co kupujesz i nie złożysz fałszywego sporu za pośrednictwem procesora płatności.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub wycofania całości lub części naszego serwisu lub jakiejkolwiek jego zawartości w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 10. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie, czy Warunki uległy zmianie.